ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
AIS Blackberry

Blackberry Package

AIS Blackberry Package

Monthly On-Top Package (Recurring)

 

บริการ AIS Blackberry Package
- Blackberry Chat + Facebookl 300 บาท/30 วัน ใช้บริการ Chat และ Social Network ต่าง ๆ
กด *630*21*833981#โทรออก
- Blackberry Chat + E-Mail 300 บาท/30 วัน ใช้บริการ Chat และ Push Mail
กด *630*31*833981#โทรออก
- BlackBerry net Package 50MB 450 บาท/30 วัน Unlimited Chat, Facebook & Email with Internet 50 MB
กด *630*61*833981#โทรออก
- BlackBerry Unlimited GPRS/EDGE 799 บาท/30 วัน
กด *630*91*833981# โทรออก

 


เงื่อนไขการให้บริการ

1. บริการนี้สำหรับลูกค้า One-2-Call! และ สวัสดี เท่านั้น! (ทั้งลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าเดิม)
2. ในกรณีที่ลูกค้ามีการใช้งาน GPRS package ต้องลูกค้าจะต้องทำการยกเลิก package เดิมก่อน
3. ลูกค้าสามารถสมัครบริการ One-2-Call! Blackberry ได้เพียง Package เดียวเท่านั้น!
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับ บริการ Multi SIM และ 1 SIM 2 Number ได้
5. หากลูกค้ามียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอในการหักค่าบริการรายเดือน หลังจากทำการเติมเงินแล้วแล้ว ถ้าต้องการใช้บริการ Package ดังกล่าวต่อ ให้เข้าไปยืนยันการใช้งาน โดยกด *777*77# โทรออก (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
6. การยกเลิก Package จะยกเลิกได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
    >>ไม่สามารถตัดเงินค่าบริการรายเดือนได้ตาม Package ที่ลูกค้าเลือก โดย บริการจะไม่สามารถใช้งานได้ทันที!
    >>ยกเลิกบริการผ่านศูนย์บริการ AIS และ AIS Call Center ซึ่งการยกเลิก Package โดยที่ Package ยังไม่หมดระยะเวลา สามารถใช้งานบริการได้จนถึงระยะเวลาของ Package นั้น ๆ
7. อัตราค่าใช้บริการข้างต้น ไม่รวมการใช้งาน GPRS/EDGE ในต่างประเทศ
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอ Package นี้กับลูกค้าต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย (กลุ่ม Inbound Roamer)
9. ลูกค้าสามารถสมัครบริการ Package ได้ด้วยตนเองโดยกดตามรายละเอียดด้านบนได้เลย
10. การคิดค่าบริการ EDGE/GPRS ที่นอกเหนือจากรายละเอียดที่ระบุใน package ข้างต้น จะถูกคิดตามอัตราปกติ
11. ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Package Prepaid Blackberry อื่นๆ ได้
12. ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ บริการ GPRS Package ที่เป็น 3G ได้
13. ไม่สามารถสมัคร GPRS Package อื่นๆ ซ้ำได้
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้า

*** ถ้าต้องการยกเลิกบริการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ โทร.1175
*** ตรวจเช็คการใช้งานสำหรับ One-2-Call กด *139# โทรออก ส่วน GSM Advance กด *911*1# โทรออก