ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมัครทรูไลฟ์-adsl article

 

สมัครวันนี้! ดูฟรี พร้อมโทรสบายๆ ตามไลฟ์สไตล์ของคุณ

 รับชม 50 ช่องรายการ ( โทรทรูมูฟ 299 / เดือน ) ซิมใหม่รายเดือน

  • จ่ายค่าติดตั้งเพียง  899  บาท เมื่อสมัคร ทรูไลฟ์ ฟรีวิว เพียงอย่างเดียว
  • จ่ายค่าติดตั้งเพียง  499  บาท เมื่อสมัคร + ทรูโนเลจ แพ็กเกจ
  • จ่ายค่าติดตั้งเพียง  449  บาท เมื่อสมัคร ทรูไลฟ์ ฟรีวิว + ซิลเวอร์แพ็กเกจ

 

 

รับชม 93 ช่องรายการ ( โทรทรูมูฟ 349 / เดือน ) ซิมใหม่รายเดือน

  • จ่ายค่าติดตั้งเพียง  1,200  บาท เมื่อสมัคร ทรูไลฟ์ ฟรีวิว เพียงอย่างเดียว
  • จ่ายค่าติดตั้งเพียง     800   บาท เมื่อสมัคร ทรูไลฟ์ ฟรีวิว + ทรูโนเลจ แพ็กเกจ
  • จ่ายค่าติดตั้งเพียง     750   บาท เมื่อสมัคร ทรูไลฟ์ ฟรีวิว + ซิลเวอร์แพ็กเกจ

 

 

รับชม 215 ช่องรายการ ( โทรทรูมูฟ 399 / เดือน ) ซิมใหม่รายเดือน

  • จ่ายค่าติดตั้งเพียง  1,700  บาท เมื่อสมัคร ทรูไลฟ์ ฟรีวิว เพียงอย่างเดียว
  • จ่ายค่าติดตั้งเพียง  1,300  บาท เมื่อสมัคร ทรูไลฟ์ ฟรีวิว + ทรูโนเลจ แพ็กเกจ
  • จ่ายค่าติดตั้งเพียง  1,250  บาท เมื่อสมัคร ทรูไลฟ์ ฟรีวิว + ซิลเวอร์แพ็กเกจ

จุดเสริม ทรูไลฟ์ ฟรีวิว ติดตั้งพร้อมกับจุดหลัก เท่านั้น (ฟรีซิมการ์ดใหม่ เบอร์ใหม่ รายเดือน)
เปิดทรูมูฟรายเดือนเบอร์ใหม่ ซิมใหม่ เดือนละ 179 บาท ได้ดูฟรี 50 ช่อง พร้อมค่าโทรทรูมูฟ 120 นาที
ส่วนเกินจากเหมาจ่ายคิดค่าโทรนาทีละ 1.25 บาท ทุกเครือข่าย
ค่าติดตั้งเพียง 499 บาท
สมัครจุดเสริมพร้อม สมัครทรู โนว-เลจ แพ็กเกจ 64 ช่อง จ่ายเพิ่ม 199 บาท ค่าติดตั้ง 299 บาท

 

ทรูไลฟ์ ฟรีวิว รับสมัครและติดตั้งเฉพาะ กรุงเทพฯ ปริมณฑล ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม เท่านั้น

 

 

จานแดงขายขาด SSK Plug & Play ราคาพร้อมติดตั้ง 2 หัว รับ 90 ช่องราคาพร้อมติดตั้ง 4,890 บาท
ราคาเฉพาะส่งอย่างเดียว คิดค่าส่ง 200 บาท รวมที่ต้องจ่าย 3,590 บาท เฉพาะ กรุงเทพฯ ปริมณฑล เท่านั้น

เอกสารประกอบการติดตั้ง ทรูวิชั่นส์ ชุดเช่า ทรูไลฟ์ ฟรีวิว สำหรับทุกจังหวัด 77 จังหวัด
บุคคลทั่วไป
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด


นิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ -
    ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด หรือ
5. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ บัตรเครดิต ระบุชื่อผู้สมัคร และที่อยู่สถานที่ติดตั้ง 1 ชุด


หน่วยงานราชการ, สถานทูต, สถาบันการศึกษา

1. ต้นฉบับหนังสือจัดซื้อจัดจ้าง หรือ หนังสือแจ้งให้ทำการติดตั้ง 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้านตามที่อยู่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
3. สำเนาสัญญาเช่า / สัญญาซื้อ-ขาย / สัญญาจะซื้อจะขาย ระบุที่อยู่สถานที่ติดตั้ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด หรือ
4. ต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ หรือค่าไฟฟ้า ระบุสถานที่ติดตั้ง 1 ชุด

ต้องการสมัครติดตั้ง กรอกข้อมูลได้เลย หรือโทรสอบถามคุณสมเดช โทร.081-699-7007


ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครติดตั้ง :  *
หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก :  *
วัน-เดือน-ปี ที่เกิด :  *
วันที่ออกบัตรประชาชน :  *
วันที่บัตรหมดอายุ :  *
ที่ติดตั้ง กรอกให้ละเอียด :  *
เบอร์โทรติดต่อมือถือ 1 :  *
เบอร์โทรติดต่อมือถือ 2 :
แพ็กเกจที่ต้องการสมัครติดตั้ง : ทรูไลฟ์ ฟรีวิว 50 ช่อง ค่าติดตั้ง 899 บาท
ทรูไลฟ์ ฟรีวิว 93 ช่อง ค่าติดตั้ง 1,200 บาท
ทรูไลฟ์ ฟรีวิว 215 ช่อง ค่าติดตั้ง 1,700 บาท
จานแดงขายขาด SSK พร้อมติดตั้ง 90 ช่อง 4,890 บาท
ชุดจานแดงขายขาด SSK พร้อมส่งถึงที่ 3,590 บาท
วันที่ ที่ต้องการติดตั้ง :  *
เวลา ในการติดตั้ง : เช้า 9.00 - 12.00 น.
บ่าย 13.00 - 18.00 น.
รายละเอียดแพ็กเกจเพิ่มเติม ถ้ามี :