ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Promotion

โปรโมชั่น วัน-ทู-คอล ปัจจุบัน

 AIS One2Call FreeDom Sim 12Call Max99

แพ็เกจบริการเสริม ais 1-2556

สำหรับผู้ที่เปิดใช้งาน Freedom SIM ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2555

สำหรับผู้ที่เปิดใช้งาน Freedom SIM ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2555
อัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) ใช้ได้ถึง

โปร "รักทุกค่าย"
โทรอัตราเดียวทุกเครือข่าย

อัตรานาทีแรก 2 บ.ต่อไปนาทีละ 50 สต. ตลอด 24 ชม.

อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
โทรอัตราเดียวทุกเครือข่าย นาทีแรก 2.14 บ.ต่อไปนาทีละ 54 สต. ตลอด 24 ชม.

31 ธันวาคม 2555

 

AIS One2Call FreeDom Sim

สำหรับลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปิดใช้บริการซิม Max99 ,Freedom SIM และ สวัสดีนานจัง ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2555

สำหรับผู้ที่เปิดใช้งาน Freedom SIM ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2555
อัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) ใช้ได้ถึง

โปร "สะเดิด"
โทรอัตราเดียวทุกเครือข่าย
เมื่อโทรออกจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อัตรานาทีแรก 2 บ. ต่อไปนาทีละ 25 สต. ตลอด 24 ชม.

เมื่อโทรออกจากภาคอื่น
อัตรานาทีแรก 2 บ. ต่อไปนาทีละ 50 สต. ตลอด 24 ชม.

 

อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
โทรอัตราเดียวทุกเครือข่าย
เมื่อโทรออกจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นาทีแรก 2.14 บ. ต่อไปนาทีละ 27 สต. ตลอด 24 ชม.
เมื่อโทรออกจากภาคอื่น
นาทีแรก 2.14 บ. ต่อไปนาทีละ 54 สต. ตลอด 24 ชม.

31 ธันวาคม 2555

 

 ภายใน 30 วันหลังจากเปิดใช้บริการ สามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นได้ตามความต้องการ โดยผ่านระบบ IVR *777 โทรออก

สมัครผ่านระบบ IVR อัตราค่าใช้บริการ (ไม่รวม VAT) ใช้ได้ถึง

โปร “ง่ายสุด”
(กด 1)

โทรทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
อัตรานาทีละ 97 สต.

 

อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
โทรทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชม.
อัตรานาทีละ 1.04 บ.

31 ธันวาคม 2555
โปร "หวานเย็น"
(กด 2)

โทรทุกเครือข่าย
ตั้งแต่ 22.00-18.00 น. อัตรานาทีแรก 2 บ.
ต่อไปนาทีละ 25 สต.
นอกช่วงเวลา นาทีแรก 2 บ. ต่อไปนาทีละ 1 บ.

 

อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว

โทรทุกเครือข่าย
ตั้งแต่ 22.00-18.00 น. อัตรานาทีแรก 2.14 บ.
ต่อไปนาทีละ 27 สต.
นอกช่วงเวลา นาทีแรก 2.14 บ. ต่อไปนาทีละ 1.07 บ.

31 ธันวาคม 2555
โปร "โทรยกแก๊งค์"
(กด 3)

ค่าบริการเดือนละ 19 บาท
โทรระหว่างหมายเลขในโปรโมชั่นนี้
นาทีแรก 1 บ. ต่อไปนาทีละ 25 สต.


โทรหมายเลขอื่น ทุกเครือข่าย
นาทีแรก 2 บ. ต่อไปนาทีละ 1 บ.

อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว


โทรระหว่างหมายเลขในโปรโมชั่นนี้
นาทีแรก 1.07 บ. ต่อไปนาทีละ 27 สต.


โทรหมายเลขอื่น ทุกเครือข่าย
นาทีแรก 2.14 บ. ต่อไปนาทีละ 1.07 บ.

 

*ตรวจสอบหมายเลขที่ใช้โปรโทรยกแก๊งค์
กด *550*หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก#

31 ธันวาคม 2555
โปร "รักทุกค่าย"
(โปรโมชั่นหลัก)
(กด 4)

โทรอัตราเดียวทุกเครือข่าย
นาทีแรก 2 บ.ต่อไปนาทีละ 50 สต. ตลอด 24 ชม.

 

อัตราค่าบริการที่รวม VAT แล้ว
โทรอัตราเดียวทุกเครือข่าย
นาทีแรก 2.14 บ.ต่อไปนาทีละ 54 สต. ตลอด 24 ชม.

31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

 • อัตราค่าบริการนี้ ยังไม่รวม VATรับสิทธิพิเศษเมื่อเริ่มเปิดใช้บริการ

 • รับโบนัสโทรฟรี 15 บาท
 • รับวันใช้งานสะสมปกติ 30 วัน
 • รับสิทธิ์ฟรี! บริการแจ้งราคากลางพืชผลและสินค้าเกษตรรายวัน (1 ข้อความ/วัน เป็นเวลา 1 ปี) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
  (ฟรี เฉพาะค่าบริการรายเดือน 30 บาทเท่านั้น)
 • รับฟรี! SMS แพ็คเกจ เดือนแรก 20 ข้อความ (ปกติ 20 บาท) สมัครกด *183# โทรออก ภายใน 30 วันหลังจากเปิดใช้บริการ

 

สินค้าเกษตร สมัคร ยกเลิก
ยางพารา *426440111 โทรออก *426440199 โทรออก
มันสำปะหลัง *426440122 โทรออก *426440198 โทรออก
ปาล์มน้ำมัน *426440133 โทรออก *426440197 โทรออก
กุ้ง *426440144 โทรออก *426440196 โทรออก
ไข่ *426440155 โทรออก *426440195 โทรออก
ข้าว *426440166 โทรออก *426440194 โทรออก

 

เงื่อไขโปรโมชั่น

 • อัตราค่าใช้บริการที่กำหนด เฉพาะการโทรภายในประเทศ ไม่รวมการใช้บริการเสริม ยกเว้นบริการ เสริม Call Waiting & Holding, Call Forward และ Talk2Group (Call Conference)
 • กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นโปรโมชั่นอื่น ๆ ในภายหลัง จะมีผลให้สิทธิค่าใช้บริการตามอัตราที่กำหนดสิ้นสุดลงทันที
 • เมื่อ ครบกำหนดสิ้นสุดโปรโมชั่น จะได้รับการปรับอัตราค่าใช้บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับโปรโมชั่นอื่น ๆ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลานั้น
 • การ ขอเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่น ๆ คิดค่าธรรมเนียมบริการ ครั้งละ 30 บาท โดยจำนวน เงิน และ ระยะเวลาสะสมที่ได้รับจะเท่ากับที่มีอยู่เดิม หรือ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดระยะเวลาสะสมสูงสุด ของโปรโมชั่นใหม่ที่เลือก
 • ภายใน 30 วันแรกนับจากวันเริ่มเปิดใช้บริการ Freedom SIM สามารถเลือกเปลี่ยนทั้งโปรโมชั่น Freedom SIM ผ่านทาง *777 และ โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าปัจจุบันได้ หลังจาก 30 วัน จะไม่สามารถเลือกเปลี่ยนโปรโมชั่นผ่านทาง *777 ได้
 • อัตราค่าโทร ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ส่วน อัตราค่าบริการเสริม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • เฉพาะผู้ใช้โปรโมชั่นที่มีอัตราการเติมเงิน 200 บาทขึ้นไป ได้รับวันใช้งาน 30 วัน และอยู่ในระบบตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปเท่านั้น ที่จะสามารถใช้บริการโอนวัน *140 ได้
 • เฉพาะผู้เปิดใช้บริการในระบบตั้งแต่ 90 วันขึ้นไปเท่านั้น ที่จะสามารถใช้บริการโอนเงิน *140 ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ ในกรณีที่ไม่มีการโทรออก รับสาย หรือเติมเงินภายใน 90 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าใช้บริการ และเงื่อนไขของโปรโมชั่นทุกรายการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราการเติมเงินและวันใช้งาน

เติมเงิน (บาท)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

150

200

250

300

200 บาท 30 วัน

1

3

4

6

7

8

10

11

13

15

22

30

37

45

 

เติมเงิน (บาท)

350

400

450

500

600

700

800

1,000

1,500

200 บาท 30 วัน

52

60

67

75

90

105

120

150

365

 

ข้อกำหนดการใช้โบนัส โทรฟรี*


    1. ตรวจสอบ โบนัสโทรฟรี กด *121*1# ตรวจสอบ ยอดเงินคงเหลือปกติ กด *121#
    2. ระบบจะเริ่มหัก โบนัสโทรฟรี ก่อน เมื่อโบนัสโทรฟรีหมดจึงจะเริ่มหักจากยอดเงินคงเหลือปกติ
    3. โบนัสโทรฟรี สามารถใช้โทรได้ทุกเครือข่ายและใช้โทรทางไกลระหว่างประเทศ หรือ ส่ง SMS ภายในประเทศ ได้เท่านั้น
    4. การโทรที่หักจาก โบนัสโทรฟรี จะคิดค่าใช้บริการด้วยอัตราตามโปรโมชั่นปกติที่ได้รับ
    5. เมื่อ โบนัสโทรฟรี หมดลงระบบจะตัดสายอัตโนมัติ และการโทรครั้งต่อไป ระบบจึงจะเริ่มหักค่าใช้บริการจากยอดเงินคงเหลือปกติ
    6. กรณีเปลี่ยนโปรโมชั่นโบนัสโทรฟรี จะยังสามารถใช้ได้ต่อไป
    7. โบนัสโทรฟรี สามารถร่วมกับบริการออกให้นะได้ (ในกรณีเป็นผู้รับสาย)
    8. โบนัสโทรฟรี ที่ได้รับจากการเปิดใช้บริการครั้งแรก มีอายุการใช้งาน 30 วัน
        (ยกเว้นแพคเกจโปรโมชั่นประจำเดือนของซิ  มราคา 300 บาท ที่มีอายุการใช้งานของโบนัสโทรฟรี 180 วัน)
        และไม่สามารถโอนไปยังเลขหมายอื่นได้
    9. โบนัสโทรฟรี ไม่สามารถใช้หักค่าบริการเหมาจ่าย , ค่าสมัคร และค่าใช้บริการเสริมต่าง ๆ ได้
    10. สำหรับลูกค้าที่ใช้โปรหวานเย็น ในช่วงเวลา 4 ทุ่ม-6 โมงเย็น จะไม่สามารถหักเงินจากโบนัสโทรฟรีได้ แต่จะหักจากยอดเงินปกติ