ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เหมา เหมา

 

แนะนำบริการ เหมา เหมา สำหรับสมัครเพิ่มเติมของแพ็กเกจ One-2-Call และสวัสดี
ทุกเบอร์ สมัครด้วยตนเองได้เลยครับ โดยมีแพ็กเกจให้บริการดังนี้

 โปรเหมา เหมา สำหรับคนโทรเยอะ เอาไปเลย บริการ เหมา ๆ ทุกเครือข่าย

เหมาจ่าย 20 บาท โทรออกได้ 25 นาที ใช้งาน 2 วัน...........กด *500*1*833981# โทรออก
เหมาจ่าย 39 บาท
โทรออกได้ 50 นาที ใช้งาน 5 วัน...........กด *500*40*833981# โทรออก
เหมาจ่าย 60 บาท
โทรออกได้ 80 นาที ใช้งาน 7 วัน...........กด *500*60*833981# โทรออก
เหมาจ่าย 75 บาท โทรออกได้ 100 นาที ใช้งาน 9 วัน.........กด *500*80*833981# โทรออก
เหมาจ่าย 150 บาท
โทรออกได้ 200 นาที ใช้งาน 20 วัน.....กด *500*200*833981# โทรออก
เหมาจ่าย 300 บาท
โทรออกได้ 400 นาที ใช้งาน 30 วัน.....กด *500*300*833981# โทรออก

เหมาจ่าย 30 บาท โทรออกได้ 30 นาที ใช้งานได้ 5 วัน...กด *500*9*833981# โทรออก
(รับวันใช้งานเพิ่ม 30 วัน)

SMS 10 บาท ส่งได้ 10 ข้อความ ใช้งานได้ 7 วัน สมัคร กด *500*13*833981# โทรออก

สำหรับลูกค้าสวัสดี
เหมาจ่าย 15 บาท ใช้งานได้ 15 นาที ใช้งาน 2 วัน กด *522*1*833981# โทรออก

โปร 1 วัน สำหรับลูกค้า วัน-ทู-คอล! และ สวัสดี
9 บาทต่อ 1 วัน
โทรใน AIS ฟรีไม่จำกัด ครั้งละไม่เกิน 1 ชม. ยกเว้น 17-22 น. โทรนอกเครือข่ายและโทรเกิน
1 ชั่วโมง นาทีละ 1 บาท ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร ใช้งานได้ 1 วัน
กด *500*10*833981# โทรออก

9 บาทต่อ 1 วัน โทรใน AIS ฟรี 3 นาทีแรกหากโทรเกิน 3 นาที และโทรนอกเวลาและนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท
ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร ใช้ได้ 1
วัน
กด *500*20*833981# โทรออก

6 บาทต่อ 1 วัน โทรนาทีละ 60 สตางค์ทุกเครือข่าย ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร
ใช้งานได้ 1 วัน
กด *500*22*833981# โทรออก

8 บาทต่อวัน ได้รับส่วนลดค่าโทรสำหรับโปรโมชั่น 1 วัน ปัจจุบันจากราคาปกติ 50% ทุกเครือข่าย
ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร
กด *500*23*833981# โทรออก

*** เช็คยอดนาทีที่เหลือสำหรับโทรออก กด *121*2# โทรออก ฟรี
*** ใช้หมดแล้วสมัครใหม่ได้อีก


เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สิทธิการโทรที่ได้รับสามารถใช้โทรได้ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ลูกค้าสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอัตโนมัติ ตามหมายเลขที่กำหนดในแต่ละแพคเกจ โดยระบบจะหักค่าสมัครจากยอดเงินคงเหลือทันทีที่กดทำรายการสมัคร และลูกค้าจะเริ่มได้รับสิทธิโทรได้ หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบ
3. สิทธิการโทรที่ได้รับ จะมีอายุใช้งานตามที่กำหนด ในกรณีที่หมดอายุใช้งาน หากมีจำนวนนาทีคงเหลือ ถือว่าสละสิทธิในจำนวนนาทีที่คงเหลือ
4. การสมัครใช้บริการเหมา เหมา ไม่ได้รับวันใช้งานเพิ่ม ยกเว้นแพ็กเกจ 30 บาทที่จะได้วันใช้งานเพิ่ม 30 วัน
5. ผู้สมัครใช้บริการเหมา เหมา สามารถเช็คยอดนาทีคงเหลือได้ โดยกด *121*2# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
6. สิทธิโทรได้จากบริการเหมา เหมา จะใช้ได้เฉพาะการโทรออกปกติภายในประเทศเท่านั้น (ไม่จำกัดเครือข่าย) ไม่รวมการใช้งานบริการเสริมใด ๆ
7. เมื่อใช้บริการครบตามจำนวนนาทีที่ได้รับจากบริการเหมา เหมา ระบบจะวางสายโดยอัตโนมัติ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสมัครบริการเหมา เหมา หรือ โทรออกโดยหักค่าใช้บริการปกติจากยอดเงินคงเหลือ (ตามอัตราโปรโมชั่นหลักที่ใช้อยู่)
8. ลูกค้าสามารถสมัครบริการเหมา เหมา ได้มากกว่า 1 แพ็คเกจ โดยจะมีผลให้ได้รับจำนวนนาทีรวมกัน และอายุใช้งานจะได้รับการปรับเป็น อายุการใช้งานที่นานที่สุดแทน
9. สำหรับบริการเหมาๆแพ็คเกจ 9 บาท หากลูกค้าใช้บริการแพ็คเกจนี้ระหว่างวันจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่น อื่นได้ และอัตราเติมเงินของวันจะเป็น เติมเงิน 300 บาท ใช้ได้ 30 วัน
10. สำหรับโปรโมชั่น 1 วัน หากลูกค้าใช้โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นได้
11. กรณีลูกค้าวัน-ทู-คอล! ใช้บริการเหมาๆอยู่นั้น หากซื้อเหมาๆจากระบบ mPAY อีก จำนวนนาทีของแพ็คเกจที่ซื้อจะไม่นับรวมกัน