ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
เหมา เหมา

One2Call เหมา เหมา

โปรเหมา เหมา สำหรับคนโทรเยอะ เอาไปเลย บริการ เหมา ๆ ทุกเครือข่าย

 

เหมา เหมา (สำหรับลูกค้า วันทูคอล! และสวัสดี)

เหมา 20 บาท โทรได้ทุกเครือข่าย 25 นาที อายุการใช้งาน 2 วัน
สมัคร กด *500*1*833981# โทรออก

เหมา 39 บาท โทรได้ทุกเครือข่าย 50 นาที อายุการใช้งาน 5 วัน
สมัคร กด *500*40*833981# โทรออก

เหมา 75 บาท โทรได้ทุกเครือข่าย 100 นาที อายุการใช้งาน 10 วัน
สมัคร กด *500*80*833981# โทรออก

เหมา 150 บาท โทรได้ทุกเครือข่าย 200 นาที อายุการใช้งาน 20 วัน
สมัคร กด *500*200*833981# โทรออก

เหมา 300 บาท โทรได้ทุกเครือข่าย 400 นาที อายุการใช้งาน 30 วัน
สมัคร กด *500*300*833981# โทรออก

เหมา 30 บาท (ได้วันใช้งานเพิ่ม 30 วัน) โทรได้ทุกเครือข่าย 30 นาที อายุการใช้งาน 5 วัน
สมัคร กด *500*9*833981# โทรออก

เหมา SMS 10 บาท ส่ง SMS ได้ทุกเครือข่าย 10 ข้อความ อายุการใช้งาน 7 วัน
สมัคร กด *500*13*833981# โทรออก

เหมา เหมา 8 บาท/วัน ได้รับส่วนลดค่าโทรสำหรับโปรโมชั่นปัจจุบันจากราคาปกติ 50 % ทุกเครือข่าย
(ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร) อายุการใช้งาน 1 วัน
สมัคร กด *500*23*833981# โทรออก

แพ็เกจบริการเสริม ais 1-2556

*** เช็คยอดนาทีที่เหลือสำหรับโทรออก กด *121*2# โทรออก ฟรี
*** ใช้หมดแล้วสมัครใหม่ได้อีก


เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สิทธิการโทรที่ได้รับสามารถใช้โทรได้ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ลูกค้าสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอัตโนมัติ ตามหมายเลขที่กำหนดในแต่ละแพคเกจ โดยระบบจะหักค่าสมัครจากยอดเงินคงเหลือทันทีที่กดทำรายการสมัคร และลูกค้าจะเริ่มได้รับสิทธิโทรได้ หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบ
3. สิทธิการโทรที่ได้รับ จะมีอายุใช้งานตามที่กำหนด ในกรณีที่หมดอายุใช้งาน หากมีจำนวนนาทีคงเหลือ ถือว่าสละสิทธิในจำนวนนาทีที่คงเหลือ
4. การสมัครใช้บริการเหมา เหมา ไม่ได้รับวันใช้งานเพิ่ม ยกเว้นแพ็กเกจ 30 บาทที่จะได้วันใช้งานเพิ่ม 30 วัน
5. ผู้สมัครใช้บริการเหมา เหมา สามารถเช็คยอดนาทีคงเหลือได้ โดยกด *121*2# โทรออก (ไม่เสียค่าบริการ)
6. สิทธิโทรได้จากบริการเหมา เหมา จะใช้ได้เฉพาะการโทรออกปกติภายในประเทศเท่านั้น (ไม่จำกัดเครือข่าย) ไม่รวมการใช้งานบริการเสริมใด ๆ
7. เมื่อใช้บริการครบตามจำนวนนาทีที่ได้รับจากบริการเหมา เหมา ระบบจะวางสายโดยอัตโนมัติ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสมัครบริการเหมา เหมา หรือ โทรออกโดยหักค่าใช้บริการปกติจากยอดเงินคงเหลือ (ตามอัตราโปรโมชั่นหลักที่ใช้อยู่)
8. ลูกค้าสามารถสมัครบริการเหมา เหมา ได้มากกว่า 1 แพ็คเกจ โดยจะมีผลให้ได้รับจำนวนนาทีรวมกัน และอายุใช้งานจะได้รับการปรับเป็น อายุการใช้งานที่นานที่สุดแทน
9. สำหรับบริการเหมาๆแพ็คเกจ 9 บาท หากลูกค้าใช้บริการแพ็คเกจนี้ระหว่างวันจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่น อื่นได้ และอัตราเติมเงินของวันจะเป็น เติมเงิน 300 บาท ใช้ได้ 30 วัน
10. สำหรับโปรโมชั่น 1 วัน หากลูกค้าใช้โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นได้
11. กรณีลูกค้าวัน-ทู-คอล! ใช้บริการเหมาๆอยู่นั้น หากซื้อเหมาๆจากระบบ mPAY อีก จำนวนนาทีของแพ็คเกจที่ซื้อจะไม่นับรวมกัน